Baden-Württemberg

Musikalische Früherziehung in der türkischen Muttersprache

Pedagog ve müzik terapisti Derya Bektaş’ın başı çektiği Okul öncesi Ana dilde yani Türkçe müzik eğitimi projemizin,
Aylık kültür ve sanat dergisi Avrupa Kültür’de yayımlanan haberi için,
Sayın Işın Toymaz’a çok teşekkür ediyoruz.