Baden-Württemberg

Çydd Katılım Anket Formu

ÇYDD-BW Derneği olarak çeşitli kültürel, sportif ve sosyopolitik etkinliklerle mümkün olduğunca çok aileye, çocuğa ve gence ulaşmak istiyoruz. Bunu başarmak için ise sizlerin görüş ve önerilerinize başvurmamız gerektiğine inanıyoruz.

ÇYDD; cinsiyet, etnik köken, milliyet ve dini kimlik ayrımı yapmadan fırsat eşitliğine ve birlikte yaşama önem verir.